Velkommen til SBBS

Email

info@sbbs.dk

Phone

+45 50 57 47 27

Adresse

N/A

Den eskalerende smittefare ved Corona Virus og et haste forslag fra regeringen om forbud mod større forsamlinger som kommer i folketinget torsdag og forventet at blive vedtaget. Hvad definitionen på større forsamlinger bliver vides ikke, men vi synes vi lige så godt kan være på forkant, har bevirket at SBBS Forretningsudvalg har snakket sammen om hvad eller om vi skulle gøre noget for at mindste faren for smitte både af os selv og videre til vores medborgere.

 

Følgende er besluttet:

KJ-Ure Liga:

De sidste 3 runder aflyses og Mesterskabs Finalen og Ekstraspil Finalen aflyses også.

Præmierne der er blevet spillet om i denne sæson overgår til næste sæson som forhøjelse af præmierne.

KJ-Ure Cup:

7 afd. som skulle være afholdt hos VBII aflyses.

KJ-Ure Cuppen afsluttes med den aktuelle stilling og præmier uddeles senere.

 

Flere aflysninger kan komme på tale

SBBS Cup som skulle have fundet sted hos LBK tager vi beslutning om på et FUV møde.

Med hensyn til repræsentantskabsmødet der skal afholdes i juni måned afventer vi hvordan smittebilledet se ud når vi når hen i maj mdr.

 

Til sidst vil vi oplyse at SBBS Forretningsudvalg mødes den 15 april og følger op på situationen og tager stilling af hvad der videre skal ske.

 

Med venlig hilsen

 

SBBS FUV